Dokumenty 2019/2020

Dokument Pliki do pobrania
Harmonogram roku szkolnego i terminy spotkań z rodzicami harmonogram_2019_09_04.pdf
Podręczniki dla uczniów technikum czteroletniego
(po gimnazjum i klasy starsze)
podreczniki_2019_07_12_czteroletnie.pdf
Podręczniki dla uczniów technikum pięcioletniego
(po szkole podstawowej)
podreczniki_2019_07_12_piecioletnie.pdf
Statut szkoły statut_2019_08_30.pdf
Wykaz załączników do statutu zalaczniki_do_statutu_2018_12_14.pdf
Program wychowawczo-profilaktyczny program_wych_prof_2018_12_14.pdf
Kodeks ucznia kodeks_ucznia_2019_08_31.pdf
Stypendia stypendia_2018_12_14.pdf
wniosek_stypendium_nauka_2017_08_14.pdf
wniosek_stypendium_sportowe_2017_08_14.pdf
Postępowanie w przypadku nieobecności nieobecnosci_2019_01_23.pdf
Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć WF zwolnienia_wf_2018_12_14.pdf
Regulamin porządkowy regulamin_porzadkowy_2018_12_14.pdf
Regulamin Rady Pedagogicznej regulamin_rady_pedagogicznej_2019_02_05.pdf
Regulamin Rady Rodziców regulamin_rady_rodzicow_2018_12_14.pdf
Konto Rady Rodziców konto_rady_rodzicow_2019_10_17.pdf
Regulamin Samorządu Uczniowskiego regulamin_samorzadu_uczniowskiego_2018_12_14.pdf
Procedura wyboru rozszerzeń rozszerzenia_2018_12_14.pdf
Procedura organizacji zawodów zawody_2017_08_14.pdf
Regulamin współzawodnictwa klas pierwszych wspolzawodnictwo_klas_pierwszych_2019_08_31.pdf
Zakres ubezpieczenia ubezpieczenie_2019_zakres.pdf
Informacje o ubezpieczeniu ubezpieczenie_2019_OWU_Edu_Plus_2019_05.pdf