Kierunki w Koperniku


Strona główna
Informatyka
Technik
Informatyk
Technikum nr 6
Elektronika
Technik
Elektronik
Odnawialna
Technik urządzeń
i systemów energetyki
odnawialnej
Odnawialna
Budownictwo
Technik
Budownictwa
Murarz - tynkarz
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Klasa
wielozawodowa
- zawody
budowlane
Monter zabudowy i robót wykończeniowych