Klasy i wychowawcy

Klasy i wychowawcy w roku szkolnym 2018/2019

Klasa Kierunek Wychowawca
Klasy pierwsze
1A technik budownictwa mgr inż. Katarzyna Latarnik
1B technik elektronik mgr inż. Aleksandra Tułaj
1C technik informatyk mgr Marcin Roszak
1D technik informatyk mgr Anna Jońca
Klasy drugie
2A technik budownictwa / technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mgr Jolanta Michna
2C technik informatyk mgr Karina Jarczyk
2D technik informatyk mgr Katarzyna Marcisz
Klasy trzecie
3A technik budownictwa mgr inż. Piotr Fila
3B technik elektronik / technik informatyk mgr Anna Krawczyk
3C technik informatyk mgr Grażyna Leśniak
3D technik informatyk mgr Agnieszka Sokołowska
Klasy czwarte
4A technik budownictwa / technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mgr inż. Mariola Waluga
4C technik informatyk mgr Bronisława Badaj
4D technik informatyk mgr Sławomir Węgiel