Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski jest organizacją demokratyczną, zrzeszająca wszystkich uczniów szkoły w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców i administracji szkolnej. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Samorząd Uczniowski rozwiązuje realne problemy uczniów, podejmuje decyzje, w ramach swoich kompetencji, a tym samym ma wpływ na życie szkoły i współdecyduje o sprawach jej dotyczących.

Skład Samorządu

Opiekunowie
mgr Agnieszka Sokołowska
mgr Katarzyna Marcisz

Przewodniczący
Patryk Dziędzioł, 3D

Członkowie
Denis Suchocki 4A
Daniel Jarząbek 4A
Bartłomiej Gojny 4D
Patryk Knopik 4D
Agata Sołtys 3A
Wiktoria Mróz 3A
Ilona Kopiec 3C
Wiktoria Maślak 3C
Izabela Gryczan 3C
Weronika Młyńska 3C
Daniel Malik 3D
Marcin Śliwka 3D
Dawid Zalewski 2D
Patryk Taraszkiewicz 2D

Plan pracy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

§ 1 Cele:

§ 2 Prawa Samorządu Uczniowskiego:

§ 3 Obowiązki Samorządu Uczniowskiego:

§ 4 Skład Samorządu Uczniowskiego:

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki (Art 55. Ustawy o systemie oświaty). W szkole funkcjonuje grupa reprezentująca Samorząd, w której skład wchodzą:

§ 5 Wybory do Samorządu Uczniowskiego: