Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski jest organizacją demokratyczną, zrzeszająca wszystkich uczniów szkoły w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców i administracji szkolnej. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Samorząd Uczniowski rozwiązuje realne problemy uczniów, podejmuje decyzje, w ramach swoich kompetencji, a tym samym ma wpływ na życie szkoły i współdecyduje o sprawach jej dotyczących.

Skład Samorządu

Opiekunowie
mgr Agnieszka Sokołowska
mgr Katarzyna Marcisz

Przewodniczący
Dominik Blachucik, 4D

Członkowie
Tymoteusz Kostecki 4D
Piotr Telega 4D
Denis Suchocki 3A
Daniel Jarząbek 3A
Bartłomiej Gojny 3D
Nataniel Hwiałek 3D
Dominik Zakrzewski 3D
Patryk Knopik 3D
Agata Sołtys 2A
Wiktoria Mróz 2A
Ilona Kopiec 2C
Wiktoria Maślak 2C
Izabela Gryczan 2C
Weronika Młyńska 2C
Daniel Malik 2D
Patryk Dziędzioł 2D
Marcin Śliwka 2D
Dawid Zalewski 1D
Patryk Taraszkiewicz 1D

Plan pracy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

§ 1 Cele:

§ 2 Prawa Samorządu Uczniowskiego:

§ 3 Obowiązki Samorządu Uczniowskiego:

§ 4 Skład Samorządu Uczniowskiego:

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki (Art 55. Ustawy o systemie oświaty). W szkole funkcjonuje grupa reprezentująca Samorząd, w której skład wchodzą:

§ 5 Wybory do Samorządu Uczniowskiego: