Terminy rekrutacji

Na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

Jeśli wybierzesz naszą Szkołę jako pierwszego wyboru:

Termin Informacja
od 19 maja 2017
do 19 czerwca 2017
godz. 15:00
Wypełnij na dowolnym komputerze z dostępem do internetu podanie na stronie slaskie.edu.com.pl. To zadanie najczęściej wykonuje się w Twoim gimnazjum
Sporządź wydruk podania, podpisz go i daj do podpisu Rodzicom.
Oddaj podpisane przez Ciebie i Rodziców podanie wraz z załącznikami do naszej szkoły w celu jego zatwierdzenia.
od 23 do 27 czerwca 2017 Zanosisz do naszej szkoły:
  • świadectwo ukończenie gimnazjum (kopia lub oryginał),
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia lub oryginał),
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursów i olimpiad.
od 7 lipca 2017 Na stronie slaskie.edu.com.pl lub w naszej szkole możesz sprawdzić, do jakiej szkoły zostałeś zakwalifikowany. W sekretariacie szkoły zgłaszasz się po odbiór skierowania do Poradni Medycyny Pracy. Z tym skierowaniem udajesz się do Poradni Medycyny Pracy Ruda Śląska - Bykowina ul. Szpaków (badanie bezpłatne).
do 13 lipca 2017 godz. 15:00 Dostarcz oryginały dokumentów do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany (jeśli nie złożyłeś ich wcześniej) oraz zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy.

14 lipca 2017 Szkoła ogłasza listę uczniów przyjętych a jednocześnie informuje o miejscach wolnych na danych kierunkach.
do 14 lipca do 31 sierpnia 2017 Możesz złożyć oryginały dokumentów do szkół gdzie są jeszcze wolne miejsca. Lista wolnych miejsc dostępna jest w systemie na stronie slaskie.edu.com.pl.

Jeśli masz pytania dotyczące naboru zawsze możesz uzyskać dodatkowe informacje w sekretariacie szkoły od 7:00 do 14:00 telefonicznie (tel. 32 242 08 05) lub osobiście.