Terminy rekrutacji

Dotyczą uczniów kończących gimnazjum oraz uczniów kończących szkołę podstawową.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący gimnazjum lub szkołę podstawową może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

Jeśli wybierzesz naszą Szkołę jako pierwszego wyboru:

Termin Informacja
od 13 maja 2019
do 25 czerwca 2019
godz. 15:00

(* 26 - 30 lipca 2019)
Wypełnij na dowolnym komputerze z dostępem do internetu podanie na stronie slaskie.edu.com.pl. To zadanie najczęściej wykonuje się w Twoim gimnazjum lub szkole podstawowej
Sporządź wydruk podania, podpisz go i daj do podpisu Rodzicom.
Oddaj podpisane przez Ciebie i Rodziców podanie wraz z załącznikami do naszej szkoły w celu jego zatwierdzenia.
od 21 do 25 czerwca 2019 Zanosisz do naszej szkoły:
  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej (kopia lub oryginał),
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu po ósmej klasie (kopia lub oryginał),
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursów i olimpiad.
16 lipca 2019
(* 21 sierpnia 2019)
Na stronie slaskie.edu.com.pl lub w naszej szkole możesz sprawdzić, do jakiej szkoły zostałeś zakwalifikowany.
od 16 do 24 lipca 2019
godz. 15:00

(* 21 - 29 sierpnia 2019)
Dostarcz oryginały dokumentów do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany (jeśli nie złożyłeś ich wcześniej).

25 lipca 2019
(* 30 sierpnia 2019)
Szkoła ogłasza listę uczniów przyjętych a jednocześnie informuje o miejscach wolnych na danych kierunkach.
od 25 lipca do 31 sierpnia 2019 Możesz złożyć oryginały dokumentów do szkół gdzie są jeszcze wolne miejsca. Lista wolnych miejsc dostępna jest w systemie na stronie slaskie.edu.com.pl.

* Gwiazdką oznaczone są terminy rekrutacji uzupełniającej.

Jeśli masz pytania dotyczące naboru, zawsze możesz uzyskać dodatkowe informacje w sekretariacie szkoły od 7:00 do 14:00 telefonicznie (tel. 32 242 08 05) lub osobiście.