Nauczyciele

Nauczyciel Przedmioty
dr Jolanta Szcześniak język polski, WOK
mgr Małgorzata Kaszuba język polski
mgr Bronisława Badaj przedmioty informatyczne
mgr inż. Marcin Badaj przedmioty informatyczne
mgr Piotr Bogusz wychowanie fizyczne
mgr Monika Czogała język angielski
mgr Krzysztof Dawid matematyka, przedmioty informatyczne
mgr inż. Piotr Fila matematyka
mgr Elżbieta Finik język polski
mgr Gabriela Fojcik bibliotekarka, język polski
mgr inż. Marcin Gajdzik przedmioty informatyczne
mgr inż. Anna Gnacy-Gajdzik przedmioty informatyczne
mgr inż. Аdriаո Ԍаłązкa przedmioty informatyczne
mgr Edyta Gawrilenko język polski
mgr Karina Jarczyk język niemiecki
mgr Anna Jońca matematyka
mgr inż. Arkadiusz Kłosek przedmioty informatyczne
mgr inż. Tomasz Kocek przedmioty informatyczne
mgr Magdalena Kowalcze wychowanie fizyczne
mgr Anna Krawczyk język angielski
mgr inż. Jarosław Kubica przedmioty budowlane i informatyczne
mgr Grzegorz Kudzia BHP, przedmioty energetyki odnawialnej, KPS
mgr inż. Katarzyna Latarnik fizyka, chemia, przedmioty budowlane
mgr Grażyna Leśniak język angielski
mgr Małgorzata Laxa matematyka
mgr inż. Andrzej Lipiec edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty budowlane
mgr Bożena Loda-Fila wychowanie fizyczne, WDŻ
mgr Justyna Majowska-Wilk psycholog
ks. mgr Bogdan Michalski religia
ks. mgr Michał Niewrzoł religia
mgr Katarzyna Marcisz biologia, informatyka
mgr Jolanta Michna język angielski
mgr inż. Dorota Nawrot-Błachowska język polski, przedmioty informatyczne
mgr Marcin Roszak język angielski, przedmioty informatyczne
mgr inż. Tomasz Siekiera przedmioty budowlane
mgr Katarzyna Stanek podstawy przedsiębiorczości, WOS, historia
mgr Agnieszka Sokołowska geografia, wychowanie do życia w rodzinie, WOS
mgr Justyna Śmigała historia, WOS
mgr inż. Aleksandra Tułaj przedmioty elektroniczne, energetyka odnawialna, informatyka
mgr inż. Krzysztof Tułaj przedmioty elektroniczne, energetyka odnawialna
mgr inż. Mariola Waluga przedmioty budowlane
mgr Sławomir Węgiel wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Piotr Wollek język niemiecki
mgr inż. Grzegorz Żuchowski przedmioty informatyczne