What’s up in Kopernik?

Komisja Języków Obcych ogłasza konkurs na krótki filmik ( 1-3 minuty) w języku angielskim, który ukazać ma życie Naszej Szkoły lub reklamować wybrany kierunek/ przedmiot.

Komisja konkursowa zwracać będzie uwagę na: zgodność z tematem, oryginalność nagrania, poprawność językową, wymowę i walory estetyczne. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-4, praca może być indywidualna lub grupowa (maksymalnie 4 osoby). Filmik należy przesłać do dnia 9 marca 2020r. na adres: czogala.m@gmail.com, podając w treści imiona, nazwiska oraz klasę.