NOWY PROJEKT UNIJNY W KOPERNIKU

„Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w ZS 6 w Rudzie Śląskiej” - to kolejny projekt realizowany w naszej placówce, współfinansowany z funduszy europejskich w ramach poddziałania 11.2.1. Wsparcie Szkolnictwa Zawodowego - ZIT.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 100 uczniów ZS 6 oraz uzyskanie nowych kwalifikacji przez 14 nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Czas realizacji projektu przypada na okres: od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2021r.

Projekt zakłada organizację i przeprowadzenie dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje zawodowe uczniów i rozwijających ich zainteresowania. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość udziału w: zajęciach z języka niemieckiego zawodowego, kursach certyfikowanych, stażach wakacyjnych, wyjazdach szkoleniowych oraz warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego. Uczestnicy projektu zostaną również objęci wsparciem psychologicznym w ramach indywidualnych konsultacji.

Uczestnikami projektu w pierwszym roku jego realizacji będą uczniowie klas III i IV Technikum nr 6 kształcący się z zawodach:

  • technik informatyk – 30 uczniów,
  • technik budownictwa – 20 uczniów,
  • technik elektronik – 5 uczniów,
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 5 uczniów.

W drugim roku wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 40 uczniów klas II i III Technikum nr 6:

  • technik informatyk – 20 uczniów,
  • technik budownictwa – 10 uczniów,
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 10 uczniów.

Łączna wartość projektu to 926 601,88 zł.

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do projektu. Wszelkie informacje na temat zajęć można uzyskać u nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczycieli jezyka niemieckiego lub u koordynatora projektu pana Pawła Szcześniaka w biurze projektu (sala 418) w każdą środę.