Turniej siatkówki szkolnej

Mecze w poniedziałek 11 grudnia

godz.16.30 II A: III A

godz.17.30 IV C : II C

Obecność obowiązkowa, proszę o punktualność.